Thông báo thời khóa biểu HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC (Chất lượng cao ngành Hóa học)

 THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC (Chất lượng cao ngành Hóa học)

THỜI KHÓA BIỂU

DANH SÁCH LỚP 19HOH_CLC

Lưu ý:

- Thể dục 1 sẽ học vào HK 2/2019-2020.

- Lịch học môn Giới thiệu ngành Hóa học, BT Hóa đại cương 1 và Tin học cơ sở sẽ thông báo cụ thể sau.

- Anh văn chuyên ngành 1 sẽ bắt đầu học sau khi kết thúc phần lý thuyết môn Giới thiệu ngành.

- Tiết học sẽ tương ứng với thời gian ở cột đầu tiên.

- Thời gian học bắt đầu từ tuần 03/9/2019 (tuần 1).

- Địa điểm học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

- Các môn học sẽ có điểm danh, vắng 20% số tiết sẽ bị cấm thi.

* Mọi thắc mắc phản hồi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..