Thông báo thời khóa biểu HK I/2019-2020 chương trình Văn bằng đôi Việt-Pháp

 THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK I/2019-2020 chương trình Văn bằng đôi Việt-Pháp

THỜI KHÓA BIỂU (Gồm 4 khóa)

Lưu ý:

- Đối với K2019: lịch học môn Tin học cơ sở, BT Hóa đại cương 1 và Giới thiệu ngành sẽ được thông báo cụ thể sau.

- Đối với K2018: lịch học các môn thực tập Hóa sẽ thông báo sau.

- Đối với K2017: lịch thực tập theo dõi thông báo chung cho cả khóa 2017.

- Thời gian bắt đầu học kì: từ ngày 03/9/2019.

- Các lớp lý thuyết, bài tập học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

* Mọi thắc mắc liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..