Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu khóa 2017 HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời khóa biểu khóa 2017 HK I/2019-2020

Theo thông báo mới của Trường về địa điểm học cho sinh viên đại học hệ Chính quy khóa tuyển 2017, Khoa đã điều chỉnh lại thời khóa biểu khóa 2017. Cụ thể: các môn học lý thuyết, bài tập và lý thuyết trả nợ, sinh viên sẽ học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ; các môn học thực hành, học tại cơ sở Linh Trung.

Dự kiến trong HK II/2019-2020 sẽ có 2 môn lý thuyết thuộc giai đoạn chuyên ngành được tổ chức học tại cơ sở Linh Trung.

Đối với các môn Đường lối, tư tưởng; sinh viên tự chọn lớp học phù hợp khi ĐKHP.

Thời khóa biểu khóa 2017

Công văn của Trường