Thông báo các học phần mở trong học kì hè NH 2018-2019

 

THÔNG BÁO

Các học phần mở trong học kì hè NH 2018-2019

- Hóa phân tích 2

+ Thời gian: Thứ 2, 4, 6 - từ 8h00-11h30 (Bắt đầu từ tuần 8/7/2019)

+ Phòng học: Thông báo sau (cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

- Hóa học nano (môn học sử dụng 100% tiếng Anh)

+ Đối tượng: tất cả sinh viên lớp 16HOH_TN (bắt buộc)

+ Thời gian: từ 19-23/8/2019, cả ngày.

+ Phòng học: Thông báo sau (cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Lưu ý: Thời gian ĐKHP từ 04/6/2019 - 09/6/2019