Thông báo thời khóa biểu HK I/2019-2020 (dự kiến)

 THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK I/2019-2020 (dự kiến)

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Việt-Pháp

Lưu ý:

- HK I/2019-2020, lớp 17HOH1 và 17HOH2 sẽ học tại cơ sở Linh Trung, lớp 17HOH_TN học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.