Thông báo thời khóa biểu HK I/2018-2019 (cập nhật phòng học)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK I/2018-2019 (CẬP NHẬT PHÒNG HỌC)

- Khóa 2015

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Việt-Pháp (4 khóa)

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu học kì: 04/9/2018

- Hóa xúc tác: bắt đầu từ 11/9/2018

- Tinh dầu: bắt đầu từ 10/10/2018

- Hóa hữu cơ 1 (lý thuyết): bắt đầu từ 12/9/2018

- Hóa hữu cơ 1 (bài tập): bắt đầu từ 11/9/2018

- Hóa hữu cơ 2 16HOH1 (BT): bắt đầu từ 17/9/2018

- Hóa hữu cơ 2 16HOHTN (BT): bắt đầu từ 8/10/2018

- Hóa lý 2 (BT): bắt đầu từ 8/10/2018

- Hóa lượng tử (khóa 2017-chính quy, CNTN và Việt-Pháp): bắt đầu từ 5/11/2018, học 5 tiết/buổi.