Thông báo thời khóa biểu HK I/2018-2019 (cập nhật)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK I/2018-2019 (CẬP NHẬT)

- Khóa 2015

- Khóa 2016

- Khóa 2017 (có phòng)

- Việt-Pháp

- Kế hoạch học tập NH 2018-2019

Lưu ý:

- Phòng học khóa 2015, 2016 và Việt-Pháp sẽ được thông báo sau.

- Thời gian bắt đầu học kì: 04/9/2018 (nghỉ bù lễ Quốc khánh vào ngày 03/9/2018)

- Nhắc lại thời gian ĐKHP: Từ 8h00 ngày 23/8/2018 đến 16h00 ngày 27/8/2018

- Hiệu chỉnh đăng kí học phần: từ 8h30 ngày 29/8/2018 đến 12h00 ngày 31/8/2018 (mẫu đơn hiệu chỉnh ĐKHP)

Sinh viên nộp đơn hiệu chỉnh ĐKHP tại văn phòng khoa Hóa I59B (giờ hành chính)

- Sinh viên đăng kí học lại cùng đợt ĐKHP theo thời gian như trên.