Thông báo dời ngày học bài tập tình huống môn An toàn PTN - Ngành Hoá học

Khoa Hoá học                                                  Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO MÔN AN TOÀN PTN

(Dành cho ngành Hoá học, K2017)

 

     Lịch học bài tập tình huống trong PTN của môn An toàn PTN (17HOH) sẽ dời lại một tuần so với thông báo trước đây.

Cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30-12h00, ngày 05/4/2018 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Hoá đại cương (nhà A, cơ sở Linh Trung)

Sinh viên lưu ý thời gian trên và tuân thủ đúng các yêu cầu về an toàn trước khi đến PTN.