Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 có phòng học

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 CÓ PHÒNG HỌC

- Khóa 2015

- Khóa 2015 +2016-CNTN

- Khóa 2016

- Khóa 2016-trả nợ

- Việt-Pháp

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu HK II/2017-2018: 22/1/2018

- Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 5/2/2018 - 25/2/2018

- Bài tập phổ nghiệm: bắt đầu từ tuần 23/4/2018 (cả khóa 2015 và 2016)

- Phổ nghiệm và Anh văn chuyên ngành: lớp 16HOH-TN học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Anh văn chuyên ngành 1 học từ tiết 2 là 7h30 phút, sinh viên lưu ý thời gian để không đi học muộn vì môn này chỉ học 2 tiết/tuần.

- Bài tập hữu cơ 1 và vô cơ 2: sẽ thông báo thời gian học sau.

- Ngày 22/1/2018, môn Tổng hợp Polyme được nghỉ học do GV có việc bận.