Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, và 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

*

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa...

Thời khóa biểu và Thông tin môn Giới thiệu ngành Khóa 2023, Học kỳ 1, Năm học 2023-2024

   Khoa Hóa học                                                                               Tp. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU VÀ THÔNG TIN MÔN HỌC

MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2023, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024

... Đọc thêm: Thời khóa biểu và Thông tin môn Giới thiệu...

Thông báo v/v mở lại môn Tinh dầu và Phân tích hữu cơ ở HK1/2023-2024 chương trình CQ ngành Hóa học

THÔNG BÁO

V/v mở lại môn Tinh dầu và Phân tích hữu cơ ở HK1/2023-2024 chương trình CQ ngành Hóa học

   Sau đợt hiệu

... Đọc thêm: Thông báo v/v mở lại môn Tinh dầu và Phân tích...

Thông báo thời gian bắt đầu học môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2023-2024

               Khoa Hóa học                                                                    Tp. HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Thời gian bắt đầu môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2023-2024

 

... Đọc thêm: Thông báo thời gian bắt đầu học môn Giới thiệu...

Thông báo v/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2

THÔNG BÁO

V/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2

* LỊCH HỌC:

... Đọc thêm: Thông báo v/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

Sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học xem thời khóa biểu mới nhất trong file đính kèm bên dưới.

-

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10581850
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
19955
45961
318282
10581850