Thông báo lịch thi cuối HK 2/ 2015-2016

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HK II/ NH 2015-2016

Sinh viên xem lịch thi tại đây

Lưu ý: - Mọi phản hồi xin gửi về địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Thời gian phản hồi đến 16h00 ngày 19/05/2016. Sau thời gian này, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

- Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi, đề phòng trường hợp có thay đổi.

- Phòng thi sẽ được cập nhật sau.