Thông báo lịch thi giữa kì môn Các PP Phổ nghiệm

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KÌ MÔN CÁC PP PHỔ NGHIỆM

Thời gian: ngày 09/05/2016, 13h00

Phòng thi: - F.301: HOH-T, HOH-P

                - Giảng đường 1: HOH1

                - E.403: HOH2

Lưu ý: Lớp Phổ nghiệm ngày thứ 2 sau khi thi xong vẫn ở lại học để kết thúc chương trình (tại GĐ 1).

- Lớp thực tập Hóa lý chuyên ngành buổi ngày thứ 2 sẽ học trễ một tuần so với các lớp khác.