Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022

THÔNG BÁO

V/v Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022

 

Nhằm tạo điều kiện cho SV đang theo học các chương trình đề án của Khoa khoá tuyển 2020, 2021 tham gia Hội nghị Khoa học lần thứ XIII, năm 2022 tiểu ban Hoá học và Tham gia các buổi giới thiệu học bổng sau đại học của các trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU) và Đại học North Carolina State, US (NCSU)

 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo đến sinh viên các khoá 2020, 2021 huỷ lịch thi trong ngày 21/11/2022, cụ thể các môn:

BAA00062 Pháp văn chuyên ngành 2 21HOH_VP1 21/11/2022 13g30
BAA00062 Pháp văn chuyên ngành 2 21HOH_VP2 21/11/2022 13g30
CHE10202 Hóa học xúc tác 19HOH_CLC 21/11/2022 13g30
CHE10501 Tổng hợp polyme 19HOH_VP 21/11/2022 13g30
ENV00001 Môi trường đại cương 21CKH_1 21/11/2022 13g30
ENV00001 Môi trường đại cương 21CKH_1 21/11/2022 13g30
ENV00001 Môi trường đại cương 21CKH_2 21/11/2022 13g30
ENV00001 Môi trường đại cương 21CKH_2 21/11/2022 13g30
ENV00001 Môi trường đại cương 21CKH_3 21/11/2022 13g30
ENV00001 Môi trường đại cương 21CKH_3 21/11/2022 13g30
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20CKH3_VP 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20DA_1 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20DA_1 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20DA_1 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20DA_1 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20DA_2 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20DA_2 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20HOH_KMT 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20HOH_KMT 21/11/2022 15g40
BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20HOH_KMT 21/11/2022 15g40

Lịch thi sẽ được chuyển sang ngày 30/11/2022.

 

SV theo dõi chương trình Hội nghị theo link sau: Chương trình hội nghị

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8820659
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3269
25656
128794
8820659