Thông báo thi giữa kỳ môn Hóa vô cơ 2

Lịch thi giữa kỳ 1/15-16 môn Hóa vô cơ 2

Thời gian: 12g30 ngày 27/11/2015 (thứ 6)

Phòng thi: phòng học F301