Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo điểm thi cuối HK II/ 2015-2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI HK II/ 2015-2016

Hóa học xúc tác

Pháp văn 2

Quản trị, phát triển bao bì

Hóa lý 2

Hóa học nano

Phức chất

Cấu tạo, tính chất polyme

Kỹ thuật gia công polyme

Kỹ thuật hóa hữu cơ

Phân tích trắc quang

Hóa hữu cơ 2

Hóa học dầu mỏ

Phổ nguyên tử

Hóa học nước thải-kỹ thuật xử lý nước

Hóa hữu cơ 1-P

Tinh dầu

Hóa phân tích 2

Thực tập Hóa lý 1

Điện hóa học ứng dụng

Anh văn CN 1

Thực phẩm chức năng

Thực tập Hóa lý CN 1

Năng lượng bền vững

Cơ chế phản ứng 2

Hóa phân tích 1

Các PP sàng lọc để đánh giá HTSH

Hóa vô cơ 1

Thực tập Hóa vô cơ 2

Thực tập Hóa đại cương A

Cơ sở Hóa lượng tử

Phân tích điện hóa

Phụ gia polyme

Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm

Phân tích sắc kí

Tổng hợp Hóa dược

Xử lý thống kê trong hóa học

TT Hóa hữu cơ CN 1

TT polyme 1

Các phương pháp phổ nghiệm

Hóa hữu cơ 1

Thực tập hóa hữu cơ 1

Hợp chất tự nhiên

Ứng dụng vi tính trong hóa học

Cơ chế phản ứng 1

Kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học

Tổng hợp vô cơ

Thực tập hóa vô cơ CN 1

Hóa lý 1

Hóa vô cơ 2

Các phương pháp phổ nghiệm-lớp Pháp

Thực tập Hóa phân tích 2

Hóa hữu cơ 1-T

Hóa học lập thể

Hóa môi trường

Hóa lượng tử ứng dụng

Điểm giữa kì Hóa lượng tử ứng dụng

Đáp án môn Hóa lượng tử ứng dụng

Hóa sinh

Biến tính polyme

Tổng hợp polyme

Composit polyme

Hóa dược

Chiết bằng dung môi

Các PP phân tích vật liệu

Hóa học chất rắn

Động học điện hóa

Pháp văn 4

Pháp văn 5

Pháp văn 8

Tiếng Pháp chuyên ngành 1

Seminar CN Hóa vô cơ

TLTN CN hóa vô cơ

KLTN CN Hóa vô cơ

TLTN CN Hóa học polyme

KLTN CN Hóa học polyme

Seminar CN Hóa hữu cơ

TLTN CN Hóa hữu cơ

KLTN CN Hóa hữu cơ

TLTN CN Hóa lý

KLTN CN Hóa lý

Seminar CN Hóa lý

Seminar CN Hóa dược

TLTN CN Hóa dược

KLTN CN Hóa dược

KLTN CN Hóa phân tích

TLTN CN Hóa phân tích

Seminar CN Hóa phân tích

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12350681
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3051
12787
620957
12350681