Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016

* Giữa kỳ

Hóa hữu cơ 2_13HOH1+TN

Hóa hữu cơ 2_13HOH2+Pháp

Hóa phân tích 2

LT đối xứng nhóm ƯD trong hh

Phân tích Polyme (chi tiết)

Hóa phân tích 1_Lớp 14HOH1+TN

Hóa phân tích 1_Lớp 14HOH2+P

Bổ sung điểm giữa kỳ HPT1: 1414050 (7.0) ; 1414119 (4.0); 1414198 (6.0); 1414281 (9.0); 1414358 (4.5); 1414415 (2.0)

Độc chất học

Hữu cơ 2_CNTN

Hóa lý 2_CNTN

Cơ chế pư 1

Vật liệu vô cơ

Thiết bị CN HH

Các PP Tuyển

Hóa học nước thải_KT xử lý nước_Lớp 1

Hợp chất tự nhiên

Hóa nước

* Cuối kỳ:

TT Hóa vô cơ 2

TT Phân tích điện hóa

Hóa phân tích 2

Phân tích Polyme

Lý thuyết đối xứng nhóm ƯD trong hh

Kiểm nghiệm dược liệu

Hóa hữu cơ 1

TT Hóa hữu cơ 2_13HOH1

TT Hóa hữu cơ 2_13HOH2

TT Hóa hữu cơ 2_13HOH-TN

Tổng hợp thuốc thông minh

Thiết kế dược phẩm bằng máy tính

TH Kiểm nghiệm thuốc

Tổng hợp hóa dầu

Tổng hợp hóa hữu cơ

TT Hóa vô cơ_lớp Pháp

Độc chất học

Hóa hữu cơ 2_13HOH1

Hóa hữu cơ 2_13HOH2

Hóa hữu cơ 2_13HOH-CNTN

Hóa hữu cơ 2_13HOH-P

Hóa lý 2_13HOH1 

(Điểm chi tiết)

Hóa lý 2_13HOH2

(Điểm chi tiết)

Hóa lý 2_13HOH-CNTN

(Điểm chi tiết)

TT Hóa lý 2-1

TT Hóa lý 2-2

TT Hóa lý 2_CNTN

TT Hóa vô cơ 1_14HOH1

TT Hóa vô cơ 1_14HOH2

TT Hóa vô cơ 1_CNTN

TT Hóa vô cơ 1_Pháp

Ứng dụng VT trong HH

Giản đồ pha

TT Hóa phân tích 2

Seminar CN Hóa lý

Hóa vô cơ 2_Pháp

Hóa vô cơ 2

TLTN CN Hóa hữu cơ

Tổng hợp hóa dược

Hóa lý 1_điểm chi tiết

Cơ chế phản ứng 1

Hóa phân tích 1_14HOH1

Hóa phân tích 1_14HOH2+P

Hóa phân tích 1_14HOH-CNTN

Điểm chi tiết Hóa lý hữu cơ

Điểm chi tiết Tiếng Anh CN 2

Tiếng Anh CN 2

Vật liệu vô cơ

Thiết bị CNHH

Hóa vô cơ 1_14HOH1

Hóa vô cơ 1_14HOH2

Hóa vô cơ 1_14HOH-CNTN

Hóa vô cơ 1_14HOH-P

TT Hóa Phân tích 1_14HOH1

TT Hóa phân tích 1_14HOH2

TT Hóa phân tích 1_14HOH-TN

TT Hóa phân tích 1_14HOH-P

TT CN Hóa dược

TLTN CN Hóa polyme

Xử lý mẫu

Phân tích kỹ thuật

TT Hóa phân tích quang phổ

TT Hóa lý CN_Hóa tính toán

Tin học cho HH_14HOH1

Tin học cho HH_14HOH2

TT Hóa vô cơ CN2

Cao su và chất tạo màng

Hóa xử lý nước thải_KT xử lý nước_Lớp 1

Hóa xử lý nước thải_KT xử lý nước_Lớp Pháp

TLTN CN Hóa Lý

Seminar CN Hóa dược

TT Hóa phân tích kỹ thuật

Seminar CN Hóa phân tích

Cơ chế phản ứng 2

Hóa lý hữu cơ

Hợp chất tự nhiên

Năng lượng bền vững

Nhập môn hh_15HOH1

Nhập môn hh_15HOH2

Seminar CN Hóa hữu cơ

Seminar CN Hóa Vô cơ

Seminar CN Hóa polyme

Các PP Phân tích vật liệu_P

Gioi thiệu PP NCKH

Pháp văn 3

Pháp văn 4

Pháp văn 7

Pháp văn 1

Hóa nước

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12350646
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3016
12752
620922
12350646