Thông báo điểm thi chi tiết môn ATPTN HK II/2017-2018

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHI TIẾT MÔN ATPTN HK II/2017-2018

Điểm chi tiết

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra điểm, nếu có phản hồi thì phản hồi cho GV qua e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hạn cuối đến hết ngày 19/6/2018.