Thông báo ký tên bảng điểm Giới thiệu ngành Hóa học K2017

    Khoa Hóa học                                                           Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO K2017 NGÀNH HÓA HỌC

     Một số sinh viên có tham gia buổi báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành HH nhưng chưa ký tên vào bảng điểm cuối kỳ.

Sinh viên đến phòng E105 (cơ sở Linh Trung) vào lúc 10h00-11h00, ngày 25/01/2018 (thứ năm) gặp cô Thảo Ly để ký tên.

Lưu ý, sinh viên nào không đến ký tên vào thời gian trên, yêu cầu SV đến ký tên tại văn phòng khoa Hóa (phòng I.59B, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ) đến hết ngày 31/01/2018, trong giờ làm việc.

Sau thời gian trên, sinh viên không ký tên xem như không tham gia thi môn này.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.