Điểm thi giữa kỳ môn giới thiệu ngành HK1/17-18

ĐIỄM THI GIỮA KỲ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên theo dõi điểm thi giữa kỳ môn Giới thiệu ngành theo link điểm dưới đây:

17HOH-1

17HOH-2

17HOH-CNTN

NGÀNH CNKT HH

Mọi thắc mắc sinh viên gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)