Thông báo v/v phân công GVCN năm học 2018-2019

Khoa Hoá học                                                                          Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v phân công giáo viên chủ nhiệm

Năm học 2018-2019

   

     Với mong muốn tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập cũng như các hoạt động sinh hoạt khác trong thời gian học ở bậc đại học được thuận lợi nhất, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học phân công Thầy Cô phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp trong năm học 2018-2019.

Sinh viên xem thông tin chi tiết theo link đính kèm tại đây

    Riêng đối với khoá 2018, sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ Thầy Cô chủ nhiệm trong buổi Định hướng Tân sinh viên ngày 24/8/2018.

                                                                                          - Ban chủ nhiệm khoa -

Thời khóa biểu

Thông báo lịch học ngày 21 và 22/9/2019, môn Giới thiệu ngành đối với ngành Hóa học Việt-Pháp, Hóa học CLC, CNKT Hóa học

19 Tháng 9 2019

Khoa Hóa học                                                        ...

Thông báo v/v dời ngày học Thực tập hóa hữu cơ 1 và Thực tập hóa hữu cơ 2

16 Tháng 9 2019
Thông báo v/v dời ngày học Thực tập hóa hữu cơ 1 và Thực tập hóa hữu cơ 2

 THÔNG BÁO V/v dời ngày học Thực tập hóa hữu cơ 1 và Thực tập hóa hữu cơ 2 - TT Hóa hữu cơ 1: tuần 30/9/2019 - TT Hóa...

Thông báo thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020

12 Tháng 9 2019
Thông báo thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO Thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020 * Khóa 2018 - BT Hóa vô cơ 1: tuần 07/10/2019 - BT Hóa...

Thông báo lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP

05 Tháng 9 2019
Thông báo lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP

 THÔNG BÁO Lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP - Lớp 19HOH_CLC: chiều thứ năm, từ 12h30-17h00, phòng máy 1C. - Lớp 19HOH_VP: sáng thứ tư, từ 7h30-12h00...

Thông báo tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất)

04 Tháng 9 2019
Thông báo tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất)

 THÔNG BÁO Tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất) * Ngành Hóa học (lớp HOH, CNTN, Việt-Pháp) - Khóa 2016 - Khóa 2017...

Lịch thi

Thông báo lịch thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa nước

21 Tháng 11 2019
Thông báo lịch thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa nước

 THÔNG BÁO Lịch thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa nước Thời gian: 7h30, ngày 26/12/2019 Địa điểm: phòng F303

Thông báo thi giữa kỳ môn Giới thiệu ngành HK1/2019-2020, các lớp Hóa CLC, Việt-Pháp và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

23 Tháng 10 2019

  Khoa Hóa học                                                       ...

Thông báo lịch thi giữa HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

19 Tháng 10 2019
Thông báo lịch thi giữa HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

 THÔNG BÁO V/v lịch thi giữa HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC Lịch thi * Lưu ý: - SV có mặt trước giờ thi 15 phút. - Khi đi thi, SV phải...

Thông báo thi giữa kỳ môn Giới thiệu ngành HK1/2019-2020, các lớp Hóa đại trà và Cử nhân tài năng

16 Tháng 10 2019

   Khoa Hóa học                                                     ...

Thông báo lịch thi môn Tin học trong hóa học HK II/2018-2019

29 Tháng 5 2019
Thông báo lịch thi môn Tin học trong hóa học HK II/2018-2019

 THÔNG BÁO Lịch thi môn Tin học trong hóa học HK II/2018-2019 - Thời gian: ngày 6/6/2019 - Sinh viên đi thi theo đúng ca học.    

Điểm thi

Thông báo điểm hóa keo và polyme (Hóa lý 1) của HK I/2018-2019

21 Tháng 11 2019
Thông báo điểm hóa keo và polyme (Hóa lý 1) của HK I/2018-2019

 THÔNG BÁO Điểm hóa keo và polyme (Hóa lý 1) của HK I/2018-2019 Để chuẩn bị cho SV khóa 2017 chọn chuyên ngành, Khoa thông báo điểm hóa keo và...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 2 (lớp 17HOH1 và 17HOH2) và đăng kí học lại bổ sung

01 Tháng 7 2019
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 2 (lớp 17HOH1 và 17HOH2) và đăng kí học lại bổ sung

 THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 2 (lớp 17HOH1 và 17HOH2) và đăng kí học trả nợ bổ sung - Lớp 17HOH1 - Lớp 17HOH2 ***    Môn...

Thông báo điểm thi môn Các PP sàng lọc HK II/2018-2019

28 Tháng 6 2019
Thông báo điểm thi môn Các PP sàng lọc HK II/2018-2019

 THÔNG BÁO Điểm thi môn Các PP sàng lọc HK II/2018-2019 Điểm thi  

Thông báo điểm thi giữa kì môn Hóa sinh HK II/2018-2019

14 Tháng 6 2019
Thông báo điểm thi giữa kì môn Hóa sinh HK II/2018-2019

 THÔNG BÁO Điểm thi giữa kì môn Hóa sinh HK II/2018-2019 Hóa sinh_GK  

Thông báo điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành)

24 Tháng 1 2019
Thông báo điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành)

 THÔNG BÁO Điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành) - Hóa phân tích 1 (trả nợ) - TT Hóa hữu cơ 2 - Hóa vô cơ 2...

Thông báo khác

Thông báo v/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng

21 Tháng 11 2019
Thông báo v/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO V/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng Chuyên đề Hóa lý môn Thực tập hóa học ứng dụng sẽ...

Thông báo v/v điều chỉnh lịch học chuyên đề Hóa vô cơ môn TT Hóa học ứng dụng

20 Tháng 11 2019
Thông báo v/v điều chỉnh lịch học chuyên đề Hóa vô cơ môn TT Hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO V/v điều chỉnh lịch học chuyên đề Hóa vô cơ môn TT Hóa học ứng dụng    Do cơ sở vật chất của PTN ở CS Nguyễn Văn...

Thông báo v/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019

20 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019 Hôm nay (20/11/2019), Bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1A và 19HOH1B được nghỉ...

Thông báo v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019

19 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019

 THÔNG BÁO v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019 Ngày 20/11/2019, GV có việc bận nên lớp Hợp chất thiên nhiên được nghỉ học.

Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa phân tích 1 ngày 18 và 19/11/2019

17 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa phân tích 1 ngày 18 và 19/11/2019

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học BT Hóa phân tích 1 ngày 18 và 19/11/2019 Do GV có việc bận nên lớp BT Hóa phân tích 1 ngày 18 và 19/11/2019...

Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa lý 2 ngày 11/11/2019

11 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa lý 2 ngày 11/11/2019

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học BT Hóa lý 2 ngày 11/11/2019 Hôm nay (11/11/2019), GV bận nên lớp BT Hóa lý 2 được nghỉ. Tuần sau học lại bình thường...

Thông báo v/v lịch học phần thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc

11 Tháng 11 2019
Thông báo v/v lịch học phần thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc

THÔNG BÁO V/v lịch học phần thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc + Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26/11/2019 (Học 3 tuần...

Thông báo v/v nghỉ học một số môn ngày 16/11/2019 (Ngày truyền thống khoa Hóa học)

04 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học một số môn ngày 16/11/2019 (Ngày truyền thống khoa Hóa học)

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học một số môn học ngày 16/11/2019 (Ngày Truyền thống khoa Hóa học) Để SV có thể tham gia các hoạt động nhân ngày Truyền thống khoa...

Thông báo về môn thực hành hóa vô cơ 2 HK I/2019-2020

31 Tháng 10 2019
Thông báo về môn thực hành hóa vô cơ 2 HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO Về môn thực hành hóa vô cơ 2 HK I/2019-2020 - Sinh viên bắt đầu Thực tập Hóa Vô Cơ 2 từ Thứ tư, ngày 06 tháng 11...

Thông báo phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 23/10/2019

23 Tháng 10 2019
Thông báo phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 23/10/2019

 THÔNG BÁO Phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 23/10/2019 Từ ngày 23/10/2019, môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính sẽ quay lại học tại...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

3147522
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3495
73335
141917
3147522