Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo v/v phân công GVCN năm học 2018-2019

Khoa Hoá học                                                                          Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v phân công giáo viên chủ nhiệm

Năm học 2018-2019

   

     Với mong muốn tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập cũng như các hoạt động sinh hoạt khác trong thời gian học ở bậc đại học được thuận lợi nhất, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học phân công Thầy Cô phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp trong năm học 2018-2019.

Sinh viên xem thông tin chi tiết theo link đính kèm tại đây

    Riêng đối với khoá 2018, sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ Thầy Cô chủ nhiệm trong buổi Định hướng Tân sinh viên ngày 24/8/2018.

                                                                                          - Ban chủ nhiệm khoa -

Thời khóa biểu

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

30 Tháng 11 2023
Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, và 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học * THỜI KHÓA BIỂU: - Khóa 2020 - Khóa 2021...

Thời khóa biểu và Thông tin môn Giới thiệu ngành Khóa 2023, Học kỳ 1, Năm học 2023-2024

05 Tháng 10 2023

   Khoa Hóa học                                                     ...

Thông báo v/v mở lại môn Tinh dầu và Phân tích hữu cơ ở HK1/2023-2024 chương trình CQ ngành Hóa học

29 Tháng 9 2023
Thông báo v/v mở lại môn Tinh dầu và Phân tích hữu cơ ở HK1/2023-2024 chương trình CQ ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v mở lại môn Tinh dầu và Phân tích hữu cơ ở HK1/2023-2024 chương trình CQ ngành Hóa học    Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP, môn Tinh dầu...

Thông báo thời gian bắt đầu học môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2023-2024

21 Tháng 9 2023

               Khoa Hóa học                                         ...

Thông báo v/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2

20 Tháng 9 2023
Thông báo v/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2

THÔNG BÁO V/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2 * LỊCH HỌC: Loại lớp Mã MH Tên MH Nhóm...

Lịch thi

Thông báo lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy

28 Tháng 11 2022

Thông báo Lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy Môn thi: CHE10124_Tinh dầu Thời gian: 7h45 ngày 07/12/2022 Phòng thi: Giảng đường 2

Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022

20 Tháng 11 2022

THÔNG BÁO V/v Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022   Nhằm tạo điều kiện cho SV đang...

Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

24 Tháng 5 2022
Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học Sinh viên khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa...

Thông báo v/v Tổ chức thi cuối kỳ môn “Giới thiệu ngành”, học kỳ 1, năm học 2021-2022

15 Tháng 12 2021

    Khoa Hóa học                                                    ...

Thông báo và quy định thi cuối kỳ môn An toàn PTN, học kỳ 2, năm học 2020-2021

23 Tháng 10 2021

THÔNG BÁO VÀ QUY ĐỊNH THI TRỰC TUYẾN MÔN AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021  (Dành cho SV cac lơp 20HOH, HK2/2020-2021)   + Thời...

Điểm thi

Điểm thi môn Giới thiệu ngành Khóa 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

01 Tháng 3 2021

      Khoa Hóa học                                                 ...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

25 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019 HÓA PHÂN TÍCH 1

Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

22 Tháng 2 2021
Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

THÔNG BÁO Điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021 SV xem điểm chi tiết tại đây. Lưu ý: Nếu có khiếu nại về điểm, SV liên...

Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

18 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

THÔNG BÁO Điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành - Hóa hữu cơ 2 - Hóa keo - Polyme_18HOH1 - Hóa keo -...

Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

23 Tháng 9 2020
Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

THÔNG BÁO Điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2 Sinh viên xem điểm tại đây. Lưu ý: - SV cần điều chỉnh đăng ký học phần TTHPT2...

Thông báo khác

Thông báo v/v đăng ký học phần HK2/2023-2024_CTĐA ngành Hóa học

29 Tháng 11 2023
Thông báo v/v đăng ký học phần HK2/2023-2024_CTĐA ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần HK2/2023-2024_CTĐA ngành Hóa học Sinh viên chương trình CLC và Việt-Pháp xem thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 TẠI ĐÂY. LƯU Ý: - Giáo vụ...

Thông báo về môn Thực tập hóa vô cơ 1 khóa 2022 ở HK1/2023-2024

27 Tháng 11 2023
Thông báo về môn Thực tập hóa vô cơ 1 khóa 2022 ở HK1/2023-2024

THÔNG BÁO Về môn Thực tập hóa vô cơ 1 khóa 2022 ở HK1/2023-2024 - Sinh viên bắt đầu Thực tập Hóa Vô Cơ 1 từ Thứ hai, ngày 04...

Thông báo v/v quy định đóng học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các chương trình

22 Tháng 11 2023
Thông báo v/v quy định đóng học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các chương trình

THÔNG BÁO V/v quy định đóng học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các chương trình Sinh viên xem thông báo mới về...

Thông báo v/v Giới thiệu chuyên ngành đối với sinh viên khóa tuyển 2021 chương trình Chính quy đại trà

08 Tháng 11 2023
Thông báo v/v Giới thiệu chuyên ngành đối với sinh viên khóa tuyển 2021 chương trình Chính quy đại trà

THÔNG BÁO V/v Giới thiệu chuyên ngành đối với sinh viên khóa tuyển 2021 chương trình Chính quy đại trà    Nhằm cung cấp thông tin về kế hoạch học...

Thông báo v/v giới thiệu chương trình liên thông môn học Đại học – Thạc sĩ năm 2023

04 Tháng 11 2023
Thông báo v/v giới thiệu chương trình liên thông môn học Đại học – Thạc sĩ năm 2023

THÔNG BÁO V/v Giới thiệu chương trình liên thông môn học Đại học – Thạc sĩ năm 2023 * Đối tượng tham gia: Sinh viên khóa 2021 ngành Hóa học (CQ...

Thông báo v/v thu học phí HK1/23-24 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà

31 Tháng 10 2023

THÔNG BÁO v/v thu học phí HK1/23-24 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà   Sinh viên hệ chính quy chương trình đại...

Thông báo V/v Danh sách phòng Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ chương trình chất lượng cao khoa Hóa học trong HK1/23-24

10 Tháng 10 2023

THÔNG BÁO V/v Danh sách phòng Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ chương trình chất lượng cao khoa Hóa học trong HK1/23-24   Sinh viên đã...

Thông báo thời gian bắt đầu học bài tập Hóa phân tích 1 và Hóa vô cơ 1 khóa 2022 HK1/2023-2024

03 Tháng 10 2023
Thông báo thời gian bắt đầu học bài tập Hóa phân tích 1 và Hóa vô cơ 1 khóa 2022 HK1/2023-2024

THÔNG BÁO Thời gian bắt đầu học bài tập Hóa phân tích 1 và Hóa vô cơ 1 khóa 2022 HK1/2023-2024 1. BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH 1 - CQ...

Thông báo thời gian bắt đầu học bài tập Hóa hữu cơ 2 khóa 2021 HK1/2023-2024

03 Tháng 10 2023
Thông báo thời gian bắt đầu học bài tập Hóa hữu cơ 2 khóa 2021 HK1/2023-2024

Thông báo Thời gian bắt đầu học bài tập Hóa hữu cơ 2 khóa 2021 HK1/2023-2024 Sinh viên khóa 2021 chương trình CQ đại trà và CNTN bắt đầu học...

Thông báo thông tin môn học Hoá phân tích 1 đối với sinh viên ngành Hóa học

27 Tháng 9 2023
Thông báo thông tin môn học Hoá phân tích 1 đối với sinh viên ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thông tin môn học Hoá phân tích 1 đối với sinh viên ngành Hóa học Sinh viên ngành Hóa học học môn Hóa phân tích 1 thì xem...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10447799
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
14828
104961
184231
10447799