Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thời khóa biểu

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học (cập nhật)

21 Tháng 2 2024
Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học (cập nhật)

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021 và 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học Sinh viên xem thời khóa biểu cập nhật và các...

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

19 Tháng 1 2024
Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2021 và 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học Sinh viên xem thời khóa biểu và các thông tin...

Thông báo v/v Lịch học bài tập tình huống môn An toàn PTN, Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (Các lớp Chất lượng cao, ngành Hóa học)

01 Tháng 1 2024

   Khoa Hóa học                                                   Tp. HCM, ngày...

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học (cập nhật phòng học)

28 Tháng 12 2023
Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học (cập nhật phòng học)

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học (cập nhật phòng học) Khóa 2020 Khóa 2022 Khóa 2023 * Sinh...

Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

30 Tháng 11 2023
Thông báo thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK2/2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022, và 2023 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học * THỜI KHÓA BIỂU: - Khóa 2020 - Khóa 2021...

Lịch thi

Thông báo v/v Báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2023-2024

27 Tháng 12 2023

    Khoa Hóa học                                                     ...

Thông báo lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy

28 Tháng 11 2022

Thông báo Lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy Môn thi: CHE10124_Tinh dầu Thời gian: 7h45 ngày 07/12/2022 Phòng thi: Giảng đường 2

Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022

20 Tháng 11 2022

THÔNG BÁO V/v Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022   Nhằm tạo điều kiện cho SV đang...

Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

24 Tháng 5 2022
Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học Sinh viên khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa...

Thông báo v/v Tổ chức thi cuối kỳ môn “Giới thiệu ngành”, học kỳ 1, năm học 2021-2022

15 Tháng 12 2021

    Khoa Hóa học                                                    ...

Điểm thi

Điểm thi môn Giới thiệu ngành Khóa 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

01 Tháng 3 2021

      Khoa Hóa học                                                 ...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

25 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019 HÓA PHÂN TÍCH 1

Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

22 Tháng 2 2021
Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

THÔNG BÁO Điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021 SV xem điểm chi tiết tại đây. Lưu ý: Nếu có khiếu nại về điểm, SV liên...

Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

18 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

THÔNG BÁO Điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành - Hóa hữu cơ 2 - Hóa keo - Polyme_18HOH1 - Hóa keo -...

Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

23 Tháng 9 2020
Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

THÔNG BÁO Điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2 Sinh viên xem điểm tại đây. Lưu ý: - SV cần điều chỉnh đăng ký học phần TTHPT2...

Thông báo khác

Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp ở HK2/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

24 Tháng 2 2024
Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp ở HK2/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp ở HK2/2023-2024 Chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học DANH SÁCH MÔN HỌC KHÔNG ĐỦ...

Thông báo v/v điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

23 Tháng 2 2024
Thông báo v/v điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây. * Thời gian...

Thông báo v/v nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

23 Tháng 2 2024
Thông báo v/v nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/2023-2024 Chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học * Đối tượng: Sinh viên chương trình...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa 2021 chương trình CQ đại trà ngành Hóa học

21 Tháng 2 2024
Thông báo kết quả xét chuyên ngành khóa 2021 chương trình CQ đại trà ngành Hóa học

THÔNG BÁO Kết quả xét chuyên ngành khóa 2021 HK2/2023-2024 Chương trình CQ Đại trà ngành Hóa học Sinh viên xem kết quả xét vào chuyên ngành HK2/2023-2024 TẠI ĐÂY. -...

Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành HK2/2023-2024 Chương trình Chính quy Đại trà ngành Hóa học

15 Tháng 2 2024
Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành HK2/2023-2024 Chương trình Chính quy Đại trà ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v đăng ký chuyên ngành HK2/2023-2024 Chương trình CQ Đại trà ngành Hóa học    Sinh viên chương trình CQ Đại trà ngành Hóa học khóa 2021 trở về...

Thông báo v/v cập nhật tiêu chuẩn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ở HK2/2023-2024 đối với chương trình CLC và VP ngành Hóa học

30 Tháng 1 2024
Thông báo v/v cập nhật tiêu chuẩn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ở HK2/2023-2024 đối với chương trình CLC và VP ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v cập nhật tiêu chuẩn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ở HK2/2023-2024 chương trình CLC và VP ngành Hóa học  Khoa Hóa học thông báo cập...

Thông báo v/v nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp Ngành Hóa học

22 Tháng 1 2024
Thông báo v/v nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp Ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/2023-2024 Chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học * Đối tượng: Sinh viên ngành Hóa học...

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tuyển sinh viên tham gia chương trình liên thông môn học ĐH-ThS thuộc khoa Hóa học

10 Tháng 1 2024
Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tuyển sinh viên tham gia chương trình liên thông môn học ĐH-ThS thuộc khoa Hóa học

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét tuyển sinh viên tham gia chương trình liên thông môn học ĐH-ThS thuộc khoa Hóa học * Thông báo chi tiết SV xem...

Thông báo thông tin môn học Thực tập Hoá phân tích 1 đối với chương trình CLC và VP ngành Hóa học ở HK2/2023-2024

25 Tháng 12 2023
Thông báo thông tin môn học Thực tập Hoá phân tích 1 đối với chương trình CLC và VP ngành Hóa học ở HK2/2023-2024

THÔNG BÁO Thông tin môn học Thực tập Hoá phân tích 1 đối với chương trình CLC và VP Ngành Hóa học ở HK2/2023-2024 Sinh viên chương trình CLC và...

Thông báo về tiêu chuẩn xét vào các chuyên ngành khóa 2021 chương trình CQ Đại trà ngành Hóa học

13 Tháng 12 2023
Thông báo về tiêu chuẩn xét vào các chuyên ngành khóa 2021 chương trình CQ Đại trà ngành Hóa học

THÔNG BÁO Về tiêu chuẩn xét vào các chuyên ngành khóa 2021 chương trình CQ Đại trà Ngành Hóa học * CN Hóa hữu cơ - Đạt môn Hóa hữu...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12357505
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
822
19611
627781
12357505