Thông báo v/v học lý thuyết môn Phát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ (Pilot) ngành CNKTHH khóa 2020

THÔNG BÁO

V/v học lý thuyết môn Phát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ (Pilot) ngành CNKTHH khóa 2020

 

Lịch học chi tiết sau:

Lớp 20CKH_1: thứ 3 tiết 1-3 phòng B.40

Lớp 20CKH_2: thứ 4 tiết 10-12 phòng C.32B

Lớp 20CKH_3: thứ 5 tiết 7-9 phòng F.110 (Cập nhật lịch do ghi sai)

GV phụ trách:

... Đọc thêm: Thông báo v/v học lý thuyết môn Phát triển quá...

Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp khoá 2019 về trước (chính thức) ngành CNKTHH

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HÌNH THỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019 VỀ TRƯỚC (CHÍNH THỨC)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC

 

SV xem kết quả thực hiện đề tài theo danh sách sau [

... Đọc thêm: Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt...

Kết quả xét thực hiện đề tài ngành CNKTHH khoá 2019 về trước HK2/2022-2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC KHOÁ 2019 VỀ TRƯỚC

HỌC KỲ 2, 2022-2023

 

Căn cứ vào Quy định xét thực hiện đề tài tốt nghiệp, Khoa thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH khoá 2019 về trước kết quả như sau:

... Đọc thêm: Kết quả xét thực hiện đề tài ngành CNKTHH khoá...

Đăng ký hình thức thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành CNKTHH khoá 2019 về trước

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký hình thức thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành CNKTHH khoá 2019 về trước

 

SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2019 về trước thực hiện đăng ký hình thức thực hiện đề tài tốt nghiệp theo hướng dẫn

... Đọc thêm: Đăng ký hình thức thực hiện đề tài tốt nghiệp...

Kết quả xét chuyên ngành ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020

                KHOA HOÁ HỌC

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét chuyên ngành ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020

 

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

... Đọc thêm: Kết quả xét chuyên ngành ngành Công nghệ Kỹ...

Đăng ký chuyên ngành Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký chuyên ngành Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020

 

SV khoá 2020 về trước có nguyện vọng xét chuyên ngành trong HK2/22-23 ngành CNKTHH lưu ý:

... Đọc thêm: Đăng ký chuyên ngành Ngành Công nghệ Kỹ thuật...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10548393
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
12504
12504
284825
10548393