Thông báo v/v Trình đề tài tốt nghiệp sinh viên khóa 2017 về trước ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v Trình đề tài tốt nghiệp sinh viên khóa 2017 về trước

ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Để việc trình đề tài tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học được thành công, Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên các quy định sau:

  1. 1.     Thời gian trình

-        Thời gian [Thời gian]

-        Hình thức trình: trực trực tuyến qua nền tảng ZOOM

-        Danh sách sinh viên trình đề tài tốt nghiệp [Danh sách]

  1. 2.     Quy định hình thức báo cáo

-        SV trình bày bằng powerpoint hoặc phần mềm chuyên dụng trong báo cáo;

-        Mỗi sinh viên trình bày không quá 15 phút.

-        Ngôn ngữ sử dụng khi trình: Tiếng Anh

  1. 3.     Quy định trình bày báo cáo

-        Ngôn ngữ để viết và trình bày KLTN/TLTN: bằng tiếng Việt, những sinh viên đã thực hiện đăng ký trình bày bằng Tiếng Anh [Danh sách đính kèm]

-        Hình thức trình bày:

          + Trang bìa [File đính kèm]

           + Hình thức trình bày [File đính kèm]

  1. 4.     Quy định nộp báo cáo

-        Đối với khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

+ Sinh viên nộp file định dạng PDF qua email cho GVPB trước ngày trình ít nhất 5 ngày.

+ Sinh viên nộp file định dạng PDF về Khoa trước ngày trình ít nhất 2 ngày theo đường link sau [Link nộp bài]

+ Quy định đặt tên file nộp: KLTN-MSSV-Họ tên SV

-        Đối với tiểu luận tốt nghiệp (6 tín chỉ)

+ Sinh viên nộp file định dạng PDF về Khoa trước ngày trình ít nhất 2 ngày theo đường link sau [Link nộp bài]

+ Quy định đặt tên file nộp: TLTN-MSSV-Họ tên SV

  1. 5.     Sau khi báo cáo đề tài tốt nghiệp, SV phải chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và GVPB và nộp lại file PDF, đặt tên file theo quy định sau:

-        KLTN-MSSV-Họ tên SV

-        TLTN-MSSV-Họ tên SV

Các file nộp về trong vòng 05 ngày kể từ ngày bảo vệ. Đây là minh chứng bài thi theo đường link sau [Nộp bài toàn văn]

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12379275
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2451
2451
15343
12379275