Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình Chất lượng cao) khóa 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1474/QĐ-KHTN ngày 29/08/2017

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

 

-        Tên chương trình: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

-        Trình độ đào tạo: Đại học

-        Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

-        Mã ngành: 52510401

-        Loại hình đào tạo: Chính quy

-        Khóa: 2016

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

a. Mục tiêu chung

-        Đào tạo các Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Hóa học; có kiến thức hóa học và công nghệ sâu rộng; có kỹ năng thực hành chuẩn xác và có phương pháp luận vững chắc để có thể vận dụng kiến thức hóa học và công nghệ hướng tới một nền kinh tế tri thức, đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.

-        Các Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Hóa học có khả năng tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu và đề xuất quy trình phát triển sản phẩm tại các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan hoạt động sản xuất trong lĩnh vực hóa học và công nghệ.

-        Cung cấp cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như thị trường lao động toàn cầu.

b. Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục

Đào tạo Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học với những năng lực và phẩm chất sau:

-        Có các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên áp dụng trong lĩnh vực hóa học.

-        Có các kiến thức hóa học cơ bản và nâng cao, kiến thức cốt lỏi của công nghệ các quá trình hóa học, phương pháp luận vững chắc, kỹ năng thực hành tốt, sử dụng thành thạo thiết bị hiện đại, có khả năng vận dụng và triển khai thực hiện các vấn đề có liên quan đến công nghệ hóa học trong thực tế.

-        Có khả năng nghiên cứu, thiết lập và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Tiếp cận nhanh với các kiến thức mới, hiện đại đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.

-        Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, tự tin và trung thực.

-        Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu.

-        Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên ngành.

c. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

c.1 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cấp 2

-        PLO1: Khả năng áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản tự nhiên và xã hội làm nền tảng để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ Hóa học; (knowledge)

-        PLO2: Khả năng mô tả và phân tích các hiện tượng, phản ứng, quá trình phản ứng hóa học; (knowledge)

-        PLO3: Khả năng áp dụng được các kiến thức nền tảng của Hóa học để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực nghiệm công nghệ hóa học; (application)

-        PLO4: Khả năng áp dụng, tối ưu các quy trình và công nghệ kỹ thuật để thực hiện các quá trình điều chế, tổng hợp vật liệu hóa học; (synthesis)

-        PLO5: Khả năng đánh giá kết quả và hiệu suất của các quá trình thực nghiệm hóa học; (evaluation)

-        PLO6: Khả năng quản lý, tổng hợp và phát triển những quá trình và vấn đề phức hợp trong các quá trình công nghệ hóa học (comprehension)

-        PLO7: Khả năng sử dụng thành thạo các dụng cụ, công cụ cần thiết và kỹ thuật phòng thí nghiệm;

-        PLO8: Khả năng sử dụng, vận hành thiết bị kỹ thuật của một chuyên ngành sâu công nghệ hóa học;

-        PLO9: Khả năng tư duy hiệu quả và nghiên cứu phát triển nhằm định hướng cho nghiên cứu của bản thân và ý thức được việc tự học tập, tự nghiên cứu và học tập suốt đời từ đó có khả năng tiếp cận với những hướng phát triển mới và kết nối giữa nghiên cứu quy mô PTN với phát triển ứng dụng;

-        PLO10: Khả năng sử dụng tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành (Đạt VNU-ETP 9 hoặc tương đương);

-        PLO11: Khả năng ứng dụng thành thạo tin học căn bản và tin học dùng trong Hóa học trong giao tiếp xã hội và hoạt động nghề nghiệp;

-        PLO12: Khả năng tổ chức, lập kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả trong khoa học, hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội;

-        PLO13: Ý thức văn hóa và đạo đức nghề nghiệp, công dân, hiểu biết và tôn trọng luật pháp, hiểu biết các vấn đề kinh tế - xã hội để định hướng phát triển nghề nghiệp.

 

 

c.2 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cấp 3

PHẦN 1

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KHOA HỌC

1

1

Kiến thức khoa học tự nhiên

1

1

1

Kiến thức toán học và ứng dụng

1

1

2

Kiến thức vật lý

1

1

3

Kiến thức hóa học

1

1

4

Kiến thức sinh học

1

1

5

Kiến thức môi trường học

1

2

Kiến thức hóa học cơ sở

1

2

1

Kiến thức hóa học hữu cơ

1

2

2

Kiến thức hóa học vô cơ

1

2

3

Kiến thức hóa lý

1

2

4

Kiến thức hóa phân tích

1

2

5

Kiến thức hóa sinh

1

3

Kiến thức công nghệ hóa học

1

3

1

Kiến thức nền tảng về kỹ thuật

1

3

2

Kiến thức về thiết bị công nghệ hóa học

1

3

3

Kiến thức về vật liệu hóa học

1

3

4

Kiến thức về hóa dược

1

3

5

Kiến thức về polymer

1

3

6

Kiến thức về các phương pháp phân tích chuyên sâu

1

3

7

Kiến thức về nghiện cứu và phát triển

PHẦN 2

KỸ NĂNG VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

2

1

Đạo đức và văn hóa nghề nghiệp

2

1

1

Kiến thức văn hóa và luật liên quan đến ngành nghề

2

1

2

Đạo đức và tác phong nghề nghiệp

2

2

Kỹ năng tư duy

2

2

1

Kỹ năng tư duy hệ thống

2

2

2

Kỹ năng tư duy logic

2

2

3

Kỹ năng tư duy nhanh

2

3

Kỹ năng thực nghiệm

2

3

1

Nghiệp vụ và an toàn lao động

2

3

2

Kỹ năng sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm

2

3

3

Kỹ năng sử dụng trang thiết bị

2

3

4

Kỹ năng nghiên cứu khoa học

PHẦN 3

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÁ NHÂN

3

1

Ngoại ngữ

3

1

1

Anh văn thông dụng

3

1

2

Anh văn chuyên ngành

3

2

Tin học

3

2

1

Tin học văn phòng

3

2

2

Tin học trong hóa học

3

3

Kỹ năng cá nhân thiết yếu

3

3

1

Kỹ năng quản lý dự án

3

3

2

Kỹ năng làm việc nhóm

3

3

3

Kỹ năng giao tiếp

PHẦN 4

KHẢ NĂNG THIẾT KẾ, PHÂN TÍCH, VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

4

1

Thiết kế và vận hành

4

1

1

Thiết kế và vận hành thí nghiệm

4

1

2

Thiết kế và vận hành quy trình

4

1

3

Thiết kế và vận hành thiết bị

4

2

Phân tích và đánh giá

4

2

1

Phân tích và đánh giá bối cảnh xã hội có liên quan đến ngành nghề

4

2

2

Phân tích và đánh giá quy trình thí nghiệm và/ hoặc quy trình vận hành thiết bị

4

2

3

Phân tích và đánh giá sản phẩm tạo thành

4

3

Tối ưu và phát triển

4

3

1

Tối ưu thí nghiệm và/ hoặc quy trình thí nghiệm

4

3

2

Tối ưu và phát triển phương pháp

4

3

3

Tối ưu và phát triển sản phẩm theo hướng ứng dụng

 

d. Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có khả năng tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa học như hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, môi trường, y tế,  vật liệu,… tại các viện nghiên cứu, trung tâm kiểm nghiệm, đơn vị sản xuất, công ty kinh doanh khoa học kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng và trung học với vai trò như nhà nghiên cứu và phát triển, kiểm nghiệm, kinh doanh, quản lý, giảng viên,…

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm (12 học kỳ)

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: 130 tín chỉ (không kể GDQP, GDTC, Ngoại ngữ và Tin học).

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG-HCM.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Chương trình đào tạo khóa 2016

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12357158
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
475
19264
627434
12357158