Trình báo cáo thực tập thực tế (internship) khóa 2017 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v trình báo cáo thực tập thực tế (internship) khóa 2017 ngành CNKTHH

 

HỘI ĐỒNG 1 (14 sinh viên)

Thời gian: 7g30 ngày 27/11/2020 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng I.59A

HỘI ĐỒNG 2 (13 sinh viên)

Thời gian: 13g00 ngày 25/11/2020 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng I.59A

 

HỘI ĐỒNG 3 (14 sinh viên)

Thời gian: 7g30 ngày 26/11/2020 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng F.202

HỘI ĐỒNG 4 (14 sinh viên)

Thời gian: 12g30 ngày 27/11/2020 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng I.59A

 

HỘI ĐỒNG 5 (14 sinh viên)

Thời gian: 13g00 ngày 24/11/2020 (thứ 3)

Địa điểm: Phòng BM. Hóa vô cơ (I.36)

HỘI ĐỒNG 6 (14 sinh viên)

Thời gian: 7g30 ngày 28/11/2020 (thứ 7)

Địa điểm: Phòng I.59A

HỘI ĐỒNG 7 (14 sinh viên)

Thời gian: 12g30 ngày 23/11/2020 (thứ 2)

Địa điểm: Phòng I.59A

 

Danh sách hội đồng trình

 

Lưu ý:

- SV chuẩn bị file trình chiếu powerpoint;

- Thời gian trình 10 phút/sv

- SV có mặt ở Hội đồng trước ít nhất 15 phút để chuẩn bị thiết bị

- Hạn chót nộp quyển báo cáo là 16g30 ngày 20/11/2020 (thứ 6) tại phòng I.59B (sau thời gian này, SV sẽ không được trình)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12379244
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2420
2420
15312
12379244