[Cập nhật] Danh sách sinh viên trình báo cáo seminar môn Nghiên cứu và phát triển (R&D) ngành CNKTHH khóa 2017

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên trình báo cáo seminar môn Nghiên cứu và phát triển (R&D) ngành CNKTHH khóa 2017

 

HỘI ĐỒNG 1

Thời gian: 7g30 ngày 25/9/2020 (thứ 6)

Địa điểm: phòng BM Hóa phân tích (I.48)

Danh sách kèm theo

HỘI ĐỒNG 2

Thời gian: 7g30 ngày 29/9/2020 (thứ 3)

Địa điểm: phòng I.78

Danh sách kèm theo

HỘI ĐỒNG 3

Thời gian: 7g30 ngày 28/9/2020 (thứ 2)

Địa điểm: phòng I.78 (điều chỉnh mới)

Danh sách kèm theo

HỘI ĐỒNG 4

Thời gian: 7g30 ngày 23/9/2020 (thứ 4)

Địa điểm: phòng I.78 (điều chỉnh mới)

Danh sách kèm theo

HỘI ĐỒNG 5

Thời gian: 7g30 ngày 24/9/2020 (thứ 5)

Địa điểm: phòng I.76 (điều chỉnh mới)

Danh sách kèm theo

HỘI ĐỒNG 6

Thời gian: 7g30 ngày 23/9/2020 (thứ 4)

Địa điểm: phòng I.78

Danh sách kèm theo

HỘI ĐỒNG 7

Thời gian: 7g30 ngày 25/9/2020 (thứ 6)

Địa điểm: phòng BM Hóa vô cơ

Danh sách kèm theo

 

Lưu ý:

SV nộp 02 quyển báo cáo (được GVHD chỉnh sửa và đồng ý) về Văn phòng khoa (I.59B) trước ít ngày trình ít nhất 02 ngày (sáng từ 9g00-11g30, chiều từ 14g00-16g00)

Thứ tự trình theo thứ tự của danh sách (thay đổi cần thiết theo đề nghị của Hội đồng)

Đề nghị sinh viên có mặt tại hội đồng trình trước 30 phút để chuẩn bị.

Sinh viên chuẩn bị trước các file báo cáo và trình bày trước hội đồng (powerpoint hoặc prezi,…) trong khoảng thời gian không quá 10 phút.

Sinh viên có mặt tại Hội đồng báo cáo trước 30 phút để ổn định tổ chức và tham dự suốt buổi báo cáo (theo danh sách)

Trang phục lịch sự, tác phong nghiêm túc khi tham gia trình seminar.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12379464
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2640
2640
15532
12379464