Kế hoạch Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học trở lại học tập trung

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

v/v Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học trở lại học tập trung

 

Căn cứ kế hoạch và lộ trình trở lại học tập trung của sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Khoa Hóa học xây dựng kế hoạch tổ chức cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học đi học lại từ ngày 11-05-2020 và kế hoạch chi tiết của lịch học tập trung như sau:

 

Thời gian

Nội dung

Từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

-       Tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến các môn học HK2/2019-2020 cho tất cả các khóa.

Từ 11/5/2020 đến 17/5/2020

-       Tất cả sinh viên các khóa trở lại học tập trung theo thời khóa biểu HK2/2019-2020 (Tiếp tục giảng dạy và ôn tập kiến thức của HK2);

-       Triển khai giảng dạy Thực tập một số môn tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức

Từ 18/5/2020 đến 24/5/2020

-       Sinh viên tự ôn tập;

-       Đối với một số môn học chưa kết thúc nội dung học, SV sẽ được học tập trung;

-       Triển khai giảng dạy Thực tập một số môn tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức;

-       Thông báo TKB HK3/2019-2020

Từ 25/5/2020 đến 31/5/2020

-       Tổ chức thi cuối kỳ của HK2/2019-2020 cho tất cả các môn học của các khóa;

-       Sinh viên khóa 2016, 2017 đăng ký học phần qua cổng thông tin Portal trong ngày 30 và 31/5/2020 (02 ngày).

Từ 01/6/2020 đến  31/08/2020

-  Giảng dạy các môn học thuộc học kỳ 3, năm học 2019-2020

 

Lưu ý Sinh viên phải:

  • Ø Thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế.
  • Ø Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Trường trong thời gian học tập trung tại Trường và thực hiện khảo sát dịch tễ do Nhà trường yêu cầu.
  • Ø Thường xuyên truy cập website của Khoa và nhà trường để cập nhật các thông báo mới nhất.

 

 

 

Trưởng khoa Hóa học

 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Thông báo đính kèm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12379290
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2466
2466
15358
12379290