Thông báo Kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành CNKTHH khóa 2016 HK1/19-20

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp HK1/2019-2020 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2016

 

Căn cứ điều kiện xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành CNKTHH và nguyện vọng của sinh viên, Khoa Hóa thông báo kết quả xét thực hiện đề tài Tốt nghiệp trong HK1/2019-2020 khóa 2016 như sau

- Danh sách sinh viên thực hiện đề tài

Thời gian trình đề tài tốt nghiệp dự kiến cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2020 (Thời gian cụ thể thông báo sau)

Sinh viên phải hoàn thành học phí trong năm học 2019-2020 trước khi trình tốt nghiệp