Gặp mặt Ban chủ nhiệm khoa đối với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2019

THÔNG BÁO

V/v Gặp mặt Ban chủ nhiệm khoa đối với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2019

 

Nhằm cung cấp thông tin và trao đổi đối với sinh viên năm nhất, khoa Hóa thông báo đến sinh viên khóa 2019 ngành CNKTHH gặp mặt Ban chủ nhiệm khoa.

- Thời gian: 15g15 ngày 02/10/2019 (Thứ 4)

- Địa điểm: Hội trường I

 

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo thông báo.