Thời gian nộp đơn đăng ký xét thực hiện đề tài tốt nghiệp Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, khoá 2016, năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v Thời gian nộp đơn đăng ký xét thực hiện đề tài tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, khoá 2016, năm học 2019-2020

 

Kế hoạch trình cụ thể như sau:

- Thời gian trình tốt nghiệp cuối tháng 2 đầu tháng 3: Thời gian nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài 23-26/9/2019

- Thời gian trình tốt nghiệp cuối tháng 6 đầu tháng 7: Thời gian nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài 2-5/12/2019

Địa điểm nộp đơn đăng ký: Văn phòng khoa Hoá (I.59B)

Hồ sơ: Bảng điểm giai đoạn 2 (Giai đoạn cơ sở và giai đoạn chuyên ngành) + Đơn xin thực hiện ĐTTN (File đăng ký download tại đây)

Sinh viên xem thông tin chi tiết về điều kiện xét thực hiện làm đề tốt nghiệp

Điều kiện xét thực hiện đề tài

Lưu ý:

- Bảng điểm giai đoạn 2 phải được xin tại phòng đào tạo có ký tên và đóng dấu

- Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian làm việc: Sáng (8g00-11g30), chiều (14g00-16g00)