Học phần điện hóa học_17CKH

HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC NGÀNH CNKTHH KHÓA 2017

 

Sinh viên học thêm 1 phần của học phần điện hóa học chuẩn bị cho thực tập Hóa lý 

- Thời gian: 12g30 ngày 15/11/2018 (thứ 5)

- Địa điểm: Hội trường I

Đề nghị sinh viên đi học đầy đủ