Thông báo học ôn tập tập trung môn Những NL cơ bản của CNMLN-CNKTHH-2017

THÔNG BÁO HỌC ÔN TẬP TẬP TRUNG

MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

 

Nhằm chuẩn bị tốt cho bài thi kết thúc môn học, Khoa và Giảng viên phụ trách môn học tổ chức các buổi ôn tập tập trung để giúp sinh viên định hướng học tập môn học.

- Hình thức: học tập trung cả 03 lớp

- Thời gian

Chiều thứ 2 (25/6/2018)
Sáng thứ 3 (26/6/2018)
Sáng, chiều thứ 4 (27/6/2018)
Chiều thứ 5 (28/6/2018)
Thời gian bắt đầu học
Sáng từ 08h00-12h00
Chiều từ 13h00-17h00
 
Phòng học: Hội trường I
 
Ngày thi 03/7/2018 là bài thi giữa kỳ
Bài thi cuối kỳ sẽ do GV thông báo sau
 
Đề nghị sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ