Thời khóa biểu HK2/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017, 2018

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017, 2018

 

Thời khóa biểu khóa 2017

... Đọc thêm: Thời khóa biểu HK2/20-21 ngành Công nghệ Kỹ...

Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/20-21

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2020-2021 

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu (phòng học) theo từng khóa sau

... Đọc thêm: Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học...

Phòng học ngành CNKTHH trong HK1/20-21 khóa 2017, 2018

THÔNG BÁO

PHÒNG HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC HK1/20-21

KHÓA 2017, 2018

 

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu sau

... Đọc thêm: Phòng học ngành CNKTHH trong HK1/20-21 khóa...

Thời khóa biểu HK1/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu sau

... Đọc thêm: Thời khóa biểu HK1/20-21 ngành Công nghệ Kỹ...

Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Học kỳ 3, 2019-2020 bắt đầu từ ngày 01/6/2020

... Đọc thêm: Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật...

Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2019-2020 cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                  Số:       /KHTN-ĐT                          TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020

 

... Đọc thêm: Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10386928
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
8091
44090
123360
10386928