Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Học kỳ 3, 2019-2020 bắt đầu từ ngày 01/6/2020

... Đọc thêm: Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật...

Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2019-2020 cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                  Số:       /KHTN-ĐT                          TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020

 

... Đọc thêm: Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học...

Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2019-2020 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2019-2020

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi TKB sau

... Đọc thêm: Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2019-2020...

Kế hoạch học tập ngành CNKTHH HK2/19-20 (điều chỉnh)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 2, 2019-2020 (Điều chỉnh)

 

Sinh viên theo dõi kế hoạch học tập sau

... Đọc thêm: Kế hoạch học tập ngành CNKTHH HK2/19-20 (điều...

Thời khóa biểu (cập nhật và phòng học) ngành CNKTHH trong HK2/19-20

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu (cập nhật và phòng học) ngành CNKTHH trong HK2/19-20

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu có cập nhật và phòng học sau

-

... Đọc thêm: Thời khóa biểu (cập nhật và phòng học) ngành...

Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, HK2/19-20

KHOA HÓA HỌC

 

 

THÔNG BÁO

... Đọc thêm: Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4237164
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3620
24789
41479
4237164