Lịch thi Giữa kỳ HK1/2017-2018 ngành CNKTHH khóa 2016 và 2017

THÔNG BÁO

Lịch thi giữa kỳ học kỳ 1/2017-2018 ngành CNKTHH_CLC khóa 2016 và 2017

 

Khoa Hóa thông báo đến sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao ngành CNKTHH lịch thi giữa kỳ như sau

Khóa 2016 

Lịch thi giữa kỳ 2016 (phòng thi sẽ thông báo sau)

 

Khóa 2017

Lịch thi giữa kỳ 2017 (phòng thi sẽ thông báo sau)

 

* Khi đi thi, sinh viên mang theo thẻ SV để kiểm tra.

Các thắc mắc, sinh viên có thể gửi mail về Thầy Trường Hải (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)