Tổ chức thi cuối kỳ HK3/20-21 (Các lớp 19CKH và 20CKH) Cuối HK1/21-22 (môn triển khai sớm) (Các lớp 19CKH_1VP và 19CKH_23)

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi cuối kỳ HK3/20-21 (Các lớp 19CKH và 20CKH)

Cuối HK1/21-22 (môn triển khai sớm) (Các lớp 19CKH_1VP và 19CKH_23)

 

Lịch thi HK3/20-21

Lịch thi HK1/21-22 (triển khai sớm)

 

Hình thức thi:

- SV nhận đề thi qua email SV vào ngày thi;

- SV nộp lại bài thi theo hướng dẫn trong mail;