Thi giữa kỳ HK3/20-21 ngành CNKTHH khóa 2018

THI GIỮA KỲ HK3/20-21 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2018

 

Thứ 2 (24/5/2021):

- Môn Phương pháp nghiên cứu và phát triển

- Thời gian: 10h đến 11h

- Hình thức: SV nhận đề qua mail, nộp bài qua mail cho GV khi hết giờ làm bài.

 

Thứ 4 (26/5/2021):

1/ Môn Thiết kế thí nghiệm

- Thời gian: 12g30-13g30

- Hình thức: SV nhận đề qua mail, nộp bài qua mail cho GV khi hết giờ làm bài.

 

2/ Môn CN. vật liệu chuyển hóa năng lượng

- Thời gian: từ 14g30

- Hình thức: vấn đáp qua ZOOM