Phòng thi HK3/19-20 ngành CNKTHH

PHÒNG THI PHÒNG THI HK3/19-20 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau

Lịch thi chung

 

Danh sách thi chi tiết, SV theo dõi tại website của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php