Lịch thi cuối kỳ HK3/19-20 ngành CNKTHH

LỊCH THI CUỐI KỲ HK3/19-20 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi lịch thi (dự kiến) theo link sau

Lịch thi

 

Lưu ý:

- SV phải hoàn thành học phí HK3/19-20, nếu không sẽ không có tên trong danh sách thi