Lịch thi cuối kỳ Học kỳ 2, 2019-2020 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

Lịch thi cuối kỳ Học kỳ 2, 2019-2020 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau

Lịch thi cuối kỳ

 

Lưu ý đối với sinh viên khóa 2017

- Lịch học các môn học có kèm học phần thực hành sẽ được triển khai giảng dạy trong thời gian từ tuần ngày 11/5-24/5 và sau tuần 01/6/2020

- Lịch học môn Hóa học ứng dụng sẽ được thông báo sau (dự kiến dạy theo lịch vào sáng các ngày thứ 7, từ tuần 11/5, trừ tuần thi cuối kỳ)