Phòng thi giữa kỳ HK2/19-20 ngành CNKTHH

PHÒNG THI GIỮA KỲ HK2/19-20

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi danh sách thi như sau

Lịch thi (cập nhật phòng thi)

 

Lưu ý:

- SV xuất trình thẻ SV khi vào phòng thi

- Có mặt ở phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút