Lịch thi giữa kỳ HK2/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi giữa kỳ HK2/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên theo dõi lịch thi giữa kỳ theo link sau (phòng thi thông báo sau)

Lịch thi giữa kỳ

 

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt ở phòng thi trước ít nhất 15 phút

- Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi