Lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 ngành CNKTHH (dự kiến)

LỊCH THI CUỐI KỲ (DỰ KIẾN) NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

 Sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 và 2019 theo dõi lịch thi sau

Lịch thi cuối kỳ (dự kiến)

 

Lưu ý:

- Sinh viên theo dõi lịch thi tiếp theo để cập nhật lịch và phòng thi;

- Sinh viên có mặt ở phòng thi trước ít nhất 15p tính giờ làm bài;

- Sinh viên xuất trình thẻ SV trước khi vào phòng thi;

- Nếu sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1/19-20 sẽ không có tên trong danh sách dự thi cuối kỳ;

- CBCT sẽ không giải quyết khiếu nại khi SV không đủ điều kiện dự thi.