Thay đổi lịch thi cuối kỳ ngày 01/7/2019 ngành CNKTHH

THAY ĐỔI LỊCH THI NGÀY 01/7/2019

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Theo đề nghị của nhà trường và chương trình tham dự Buổi nói chuyện với GS. Yuan Tseh Lee (Nobel Hóa học năm 1986)

Khoa thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH các khóa 2017, 2018 về việc thay đổi lịch thi cuối kỳ ngày 01/7/2019 như sau

Lịch thi ngày 01/7/2019 bị hủy

Lịch thay đổi

- Ngày thi 02/7/2019

- Thời gian: 13g30, khóa 2017 thi môn Thực tập Hóa vô cơ (Giảng đường 1)

                 15g30, khóa 2018, thi môn Pháp luật đại cương (Giảng đường 1)

Các ngày thi còn lại vẫn theo lịch chung đã thông báo