Lịch thi giữa kỳ ngành CNKTHH khóa 2018 (HK3/18-19)

LỊCH THI GIỮA KỲ, HỌC KỲ 3, 2018-2019

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KHÓA 2018

 

Sinh viên theo dõi lịch thi sau

Link