Thay đổi lịch thi giữa kỳ HK2/18-19 ngành CNKTHH khóa 2017

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi lịch thi giữa kỳ HK2/18-19 ngành CNKTHH khóa 2017

 

Do ngày 03/1/2019 môn Thực tập Hóa lý vẫn còn học nên lịch thi giữa kỳ môn Sinh học đại cương 1 được thay đổi như sau

- Thời gian: 7g45 ngày 07/1/2019 (Thứ 2)

- Địa điểm: Giảng đường 1

Đề nghị sinh viên mang theo thẻ SV và có mặt ở phòng thi trước 15 phút