Thay đổi thời gian thi môn AVCN3 ngành CNKTHH khóa 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ THI GIỮA KỲ NGÀNH CNKTHH KHÓA 2017

 

Khoa thông báo đến sinh viên khóa 2017 ngành CNKTHH về việc thay đổi giờ thi môn Anh văn chuyên ngành 3 như sau

Mã MH Tên môn học Lớp Ngày thi Giờ thi Số SV Phòng thi
CHT00003 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 3 17CKH-1 26/9/2018
(Thứ 4)
15h00 38 Hội trường I - A
17CKH-2 41 Hội trường I - B
17CKH-3 43 I.23

Các môn thi còn lại vẫn theo lịch thi đã được thông báo trước