Lịch thi giữa kỳ ngành CNKTHH (HK1/2018-2019)

LỊCH THI GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi thông báo lịch thi giữa kỳ theo link sau:

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

(Phòng thi sẽ được thông báo sau)

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.