Phòng thi giữa kỳ 3, năm học 2017-2018, ngành CNKTHH, khóa 2017

Thông báo phòng thi giữa kỳ 3, năm học 2017-2018, ngành CNKTHH, khóa 2017

 

Mã MH Tên môn học Lớp Ngày thi Giờ thi Số SV Phòng thi
PHY00002 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CKH-1 04/6/2018 9g30 38 GD1-A
17CKH-2 41 GD1-B
17CKH-3 43 GD1-C

 

 Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.