Lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018, ngành CNKTHH (Cập nhật phòng thi)

LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018, NGÀNH CNKTHH (Cập nhật phòng thi)

 

- Lịch thi cuối kỳ khóa 2016

Lịch thi giữa kỳ khóa 2017 (Có cập nhật theo thời khóa biểu và phòng học của trường)

 

 

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.